EstukaDos

Usos

  • Como estuco interior “de pulimento” o capa fi na de acabado sobre pañetes, revoques, frisos o repellos.
  • Como estuco interior “de relleno” en superfi cies de concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado.